Villkor

Sidor Villkor Titel Villkor Innehåll

KRIGLER

Copyright © Krigler 2022, alla rättigheter reserverade

Sändningar och leveranser sker endast på vardagar. Det kan ta 3-5 arbetsdagar innan beställningen behandlas när den väl mottagits. Beställningar skickas varje torsdag.

Vi kan inte skicka till P.O. BOXES, tack för din förståelse.

Leverans i USA:

 • Fedex för alla beställningar. Alla beställningar skickas med ett spårningsnummer och vi lägger automatiskt till alternativet Direktsignatur. Om du vill ta emot paketet utan signatur, se till att nämna det i kommentarsektionen när du gör din beställning.
 • Fedex Express finns också tillgängligt (kontakta oss info@krigler.com) - Extra kostnad.

Leverans till resten av världen:

 • Fedex.
ANVÄNDARVILLKOR AVTAL

Detta användarvillkorsavtal ("Avtalet") utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("användare" eller "du") och Krigler och dess närstående företag (tillsammans , "Företag" eller "vi" eller "oss" eller "vårt"), angående din tillgång till och användning av http://www.krigler.com webbplats samt alla andra medieformer eller mediekanaler som är relaterade till eller kopplade till dessa (sammantaget "Webbplatsen"). Webbplatsen tillåter användare att köpa parfym och relaterade produkter och få tillgång till en mängd relaterad information ("företagstjänster"). Företagstjänsterna finns i USA.

Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de bor (vanligtvis under 18 år) får inte registrera sig för webbplatsen eller använda webbplatstjänsterna.

DU ACCEPTERAR OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL GENOM ATT BEKRÄFTA SÅDAN ACCEPTERANDE UNDER REGISTRERINGSPROCESSEN (OM TILLÄMPLIGT) OCH ÄVEN GENOM ATT FORTSÄTTA ANVÄNDA WEBBPLATS. OM DU INTE GODKÄNNER ATT FÖLJA DETTA AVTAL ELLER ÄNDRINGAR SOM FÖRETAGET KAN GÖRA AV DETTA AVTAL I FRAMTIDEN, ANVÄND INTE ELLER ÅTKOMST ELLER FORTSÄTT ANVÄNDA ELLER ÅTKOMMA FÖRETAGETS TJÄNSTER ELLER WEBBPLATSEN/WEBBPLATSEN.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Angående din registrering

Genom att använda företagstjänsterna intygar och garanterar du att:

a. all registreringsinformation du skickar är sanningsenlig och korrekt;
  b. du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information;
   c. du kommer att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt lösenord och konto;
   d. du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; och
   e. din användning av företagets tjänster bryter inte mot någon tillämplig lag eller förordning.

   Du samtycker också till att: (a) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv i enlighet med webbplatsens registreringsformulär och (b) underhålla och omedelbart uppdatera registreringsdata för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller företaget har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har företaget rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

   PROGRAM

   Företagstjänsterna kan innehålla programvara för användning i samband med företagstjänsterna. Om sådan programvara åtföljs av ett slutanvändarlicensavtal ("EULA"), kommer villkoren i EULA att styra din användning av programvaran. Om sådan programvara inte åtföljs av ett EULA, ger företaget dig en icke-exklusiv, återkallbar, personlig, icke-överlåtbar licens att använda sådan programvara enbart i samband med företagets tjänster och i enlighet med dessa användarvillkor.

   ANMÄLAN

   Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen eller företagstjänsterna ("inlämningar") som du tillhandahåller företaget är icke-konfidentiella och företaget (liksom som företagets utsedda personer) ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan erkännande eller kompensation till dig.

   FÖRBJUDNA AKTIVITETER

   Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket företaget gör den tillgänglig. Webbplatsen är endast till för personligt bruk av användare och mfår inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av företaget. Förbjuden aktivitet inkluderar, men är inte begränsad till:

   • a. systematisk hämtning av data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från företaget;
   • b. göra obehörig användning av företagets tjänster, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post;
   • c. engagera sig i otillåten inramning av eller länka till webbplatsen;
   • d. använda all information som erhållits från webbplatsen för att kontakta, annonsera till, be om eller sälja till någon användare utan deras föregående uttryckliga medgivande;
   • e. engagera sig i någon automatiserad användning av systemet, som att använda skript för att lägga till vänner eller skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning;
   • f. störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen;
   • g. försöker utge sig för en annan användare eller person;
   • h. använda användarnamnet för en annan användare;
   • i. använda företagstjänsten som en del av alla försök att konkurrera med företaget eller tillhandahålla tjänster som en servicebyrå;
   • j. dechiffrera, dekompilera, demontera eller reverse engineering av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen;
   • k. försöker kringgå alla åtgärder på webbplatsen utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen, eller någon del av webbplatsen;
   • l. trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av företagets anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av företagets tjänster till dig;
   • m. radera meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt från något företagsinnehåll; och
   • n. använda webbplatsen på ett sätt som är oförenligt med alla tillämpliga lagar och förordningar.
   IMTELEKTUELL RÄTTIGHET

   Innehållet på webbplatsen ("Företagsinnehåll") och de varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns där ("Märken") ägs av eller licensieras till företaget och är föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter enligt amerikanska och utländska lagar och internationella konventioner. Företagsinnehåll inkluderar, utan begränsning, all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik. All företagsgrafik, logotyper, design, sidrubriker, knappikoner, skript och tjänstenamn är registrerade varumärken, varumärken enligt sedvanerätt eller handelsklänning som tillhör företaget i USA och/eller andra länder. Företagets varumärken och klädsel får inte användas, inklusive som en del av varumärken och/eller som en del av domännamn, i samband med någon produkt eller tjänst på något sätt som kan orsaka förvirring och får inte kopieras, imiteras eller användas , helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Företagsinnehåll på webbplatsen tillhandahålls dig "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk och får inte användas, kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, sändas, visas, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för några andra ändamål utan föregående skriftligt medgivande från respektive ägare. Systematisk hämtning av data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från företaget är förbjudet. Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen och företagsinnehållet och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av företagsinnehållet som du korrekt har fått tillgång till enbart för din personlig, icke-kommersiell användning. Företaget förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i och till webbplatsen och företagets innehåll och märken. Om du laddar ner eller skriver ut en kopia av företagsinnehållet för personligt bruk måste du behålla alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som finns däri. Du samtycker till att inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något företagsinnehåll eller upprätthåller begränsningar för användning av webbplatsen eller företagsinnehållet däri.

   TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL

   Webbplatsen innehåller (eller så kan du skickas via webbplatsen eller företagstjänsten) länkar till andra webbplatser ("tredje parts webbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik , ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål belpågående till eller härrör från tredje part ("tredje parts innehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för några tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller något tredjepartsinnehåll som publiceras på, tillgängligt via eller installerat från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns i tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplats eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera något tredjepartsinnehåll, gör du det på egen risk och du bör vara medveten om att våra villkor och policyer inte längre styr. Du bör granska de tillämpliga villkoren och policyerna, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och företaget tar inget som helst ansvar i samband med sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten.

   HANTERING AV WEBBPLATSEN

   Företaget förbehåller sig rätten men har inte skyldighet att:

   • a. övervaka webbplatsen för brott mot detta avtal;
   • b. vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter företagets eget gottfinnande, bryter mot detta avtal, inklusive men inte begränsat till att rapportera en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter;
   • c. efter företagets eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar att ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för företagets system; och
   • d. på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda företagets och andras rättigheter och egendom och för att underlätta webbplatsens funktion.
   SEGRITET

   Vi bryr oss om våra användares integritet. Läs företagets sekretesspolicy. Genom att använda webbplatsen eller företagstjänsterna samtycker du till att dina personuppgifter överförs till och behandlas i USA. Genom att använda webbplatsen eller företagstjänsterna samtycker du till villkoren i sekretesspolicyn.

   SIKTER OCH UPPSÄGNING

   Detta avtal ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen eller på annat sätt är användare eller medlem av webbplatsen, beroende på vad som är tillämpligt. Du kan avsluta din användning eller ditt deltagande när som helst, av vilken anledning som helst, genom att följa instruktionerna för att avsluta användarkonton i dina kontoinställningar.

   UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANDRA BESTÄMMELSE I DETTA AVTAL, FÖRBEHÅLLER BOLAGET RÄTTEN ATT, EFTER FÖRETAGETS ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN TILL OCH FÖRETAGET FÖR NÅGON TJÄNST ELLER AV INGEN ANLEDNING ALLS, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DETTA AVTAL, ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRESKRIVNING, OCH FÖRETAGET KAN AVSÄTTA DIN ANVÄNDNING ELLER DIN ANVÄNDNING ELLER DIN ANVÄNDNING ELLER DIN ANVÄNDNING. PROFIL OCH EVENTUELLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU HAR UPPLAGT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER FÖRETAGETS EGEN GODKÄNNANDE.

   För att skydda webbplatsens och företagstjänsternas integritet förbehåller sig företaget rätten att när som helst efter eget gottfinnande blockera vissa IP-adresser från att komma åt webbplatsens företagstjänster.

   Alla bestämmelser i detta avtal som, för att uppfylla syftena med sådana bestämmelser, måste överleva efter uppsägning eller utgång av detta avtal, ska anses bestå så länge som nödvändigt för att uppfylla sådana syften.

   ÄNDRINGAR

   Till avtal

   Företaget kan ändra detta avtal från tid till annan. Alla ändringar av detta avtal kommer att återspeglas på webbplatsen och ändringar kommer att anges med datum. Du samtycker till att vara bunden till alla ändringar av detta avtal när du använder företagstjänsterna efter att en sådan ändring träder i kraft. Företaget kan också, efter eget gottfinnande, välja att varna alla användare med vilka det har e-postinformation om sådana ändringar med hjälp av ett e-postmeddelande till deras senast angivna e-postadress. Det är därför viktigt att du regelbundet granskar detta avtal och håller din kontaktinformation aktuell i dina kontoinställningar för att säkerställa att du är informerad om ändringar. Ändringar av detta avtal träder i kraft trettio (30) dagar efterläggs upp (eller efter annan aviseringsmetod som används av företaget) men ska inte gälla retroaktivt. Dessutom ska ändringar som görs i detta avtal som är tillämpliga på tvistlösning inte gälla för tvister som uppstår före ändringens ikraftträdandedatum.

   Till tjänster

   Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, företagets tjänster (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att företaget inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av företagets tjänster.

   TVISTER

   Alla frågor om lag, rättigheter och gottgörelse angående någon handling, händelse eller händelse som utförs i enlighet med eller relaterade till denna webbplats eller företagstjänsterna ska styras och tolkas av lagen i delstaten New York, exklusive sådana statens lagvalsregler. Alla rättsliga åtgärder av vilken karaktär som helst av eller mot företaget som härrör från eller relaterat till denna webbplats och företagets tjänster i något avseende ska väckas enbart i antingen tillämpliga federala eller statliga domstolar belägna i eller med jurisdiktion över New York County, New York; dock med förbehåll för företagets rätt att, efter företagets eget gottfinnande, väcka talan för att söka föreläggande för att upprätthålla detta avtal eller för att stoppa eller förhindra ett intrång i äganderätt eller andra tredje parts rättigheter (eller någon liknande orsak till talan) i alla tillämpliga domstolar i alla jurisdiktioner där jurisdiktion finns med avseende på en användare. Du samtycker härmed till (och avstår från varje invändning eller invändning mot) personlig jurisdiktion och plats i ovannämnda domstolar. Tillämpning av Förenta Nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor är undantagen från detta avtal. Dessutom är tillämpningen av Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) undantagen från detta avtal. Under inga omständigheter ska något anspråk, åtgärd eller förfarande från dig relaterade på något sätt till webbplatsen och/eller företagstjänsten (inklusive ditt besök på eller användning av webbplatsen och/eller företagstjänsten) väckas mer än två (2) år efter det att talan uppkom.

   KORREKTIONER

   Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till tjänstebeskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Företaget förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan föregående meddelande. Företaget förbehåller sig rätten att återkalla alla angivna erbjudanden och att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden (inklusive efter att en beställning har skickats).

   FRISKRIVNINGAR

   Genom att driva webbplatsen representerar eller antyder företaget inte att företaget stöder några bloggar eller annat innehåll från tredje part som är tillgängligt på eller länkat till av webbplatsen, inklusive utan begränsning innehåll som finns på tredje parts webbplatser, eller som företaget tror bloggar eller annat innehåll från tredje part för att vara korrekt, användbart eller icke-skadligt.

   TILL DEN FULLSTÄNDA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN TILLÅTAR BOLAGET, DESS Tjänstemän, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH FÖRETAGET TILL OSS OCH DIN FÖRETAGETS SERVICE. BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÄDE. FÖRETAGET GER INGA GARANTIER ELLER UTSÄTTNINGAR OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I TREDJE PARTS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATS LÄNKAD TILL DENNA WEBBPLATS OCH ANSVARAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON, (EN) ANSVARIGA, (EN) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSTS TJÄNSTER, (C) NÅGON OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER I FORM ELLER ELLER LAGRING. DÄR, (D) EVENTUELLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATS, (E) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON, TREDJE PART (FÖR NÅGON, TREDJE PART) ) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATS. FÖRETAGET GARANTERAR, STÄLLER, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON UTSTYR. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IVA VAR FÖRSIKTIGT DÄR LÄMPLIGT.

   Företaget förbehåller sig rätten att ändra allt innehåll, programvara och annatems som används eller finns på webbplatsen och alla företagstjänster som erbjuds via webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

   ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

   UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET SKA FÖRETAGET ELLER DESS DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER VARA ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON INDIREKT, FÖLJD, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFSKADOR, SOM INKLUSIVE DIG PÅ WEBBPLATSEN ELLER FÖRETAGETS TJÄNSTER, ÄVEN OM FÖRETAGET HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER FÖRETAGETS ANSVAR MOT DIG FÖR OAVSETT OAVSETT FORM AV ÅTGÄRDEN, ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM BETALAS, OM NÅGRA, AV DIG TILL FÖRETAGET. AV 3 MÅNADER INNAN NÅGON ORSAK TILL ÅTGÄRD UPPSÅR.

   VISSA STATLIGA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

   OM DU ÄR BORTA I KALIFORNIEN AVSÄKAR DU KALIFORNIEN CIVIL CODE SECTION 1542, SOM SÄGER: "EN ALLMÄN LÄSNING UTRÄCKER INTE TILL ANSVAR SOM KREDITÖREN INTE KÄNNER ELLER MISSTÄNKAR ATT FINNS ATT FINNAS UTFÖRANDET AV FRÄGELSEN, SOM, OM HONOM KÄNDE SIG MÅSTE HA PÅVERKAT HANS FÖRLIKNING MED GÄNDARE."

   ERSÄTTNING

   Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla företaget, dess dotterbolag och dotterbolag, och deras respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda oskadliga från och emot, förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av din användning av företagets tjänster i strid med detta avtal och/eller som härrör från ett brott mot detta avtal och/eller något brott mot dina utfästelser och garantier som anges ovan. Trots det föregående förbehåller sig företaget rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att hålla företaget skadeslöst, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med företagets försvar av sådana anspråk. Företaget kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när det blir medvetet om det.

   SWEEPSTAKES

   Då och då kan företaget genomföra utlottningar som ger vinnarna rätt till priser. Varje utlottning har sina egna villkor, som anges i de officiella reglerna för de utlottningarna.

   Meddelanden

   Om inte annat uttryckligen anges, ska alla meddelanden som ges till företaget skickas via e-post till Allmänna frågor med hjälp av vårt KONTAKTFORMULÄR. Alla meddelanden som ges till dig ska ges till den e-postadress du angav under registreringsprocessen, eller sådan annan adress som varje part kan ange. Meddelande ska anses ha lämnats 24 timmar efter att e-postmeddelandet skickats, såvida inte den avsändande parten meddelas att e-postadressen är ogiltig. Vi kan också välja att skicka meddelanden via vanlig post eller diskussionsforum.

   ÖVRIGT

   Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och företaget angående användningen av företagets tjänster. Företagets underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt. Detta avtal fungerar i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Detta avtal och ditt konto får inte tilldelas av dig utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Företaget kan när som helst överlåta någon eller alla av sina rättigheter och skyldigheter till andra. Företaget ska inte hållas ansvarigt för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför företagets rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen kunna skiljas från detta avtal och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

   KONTAKTA OSS

   För att lösa ett klagomål angående företagstjänsterna eller för att få ytterligare information om användningen av företagets tjänster, vänligen kontakta företaget enligt nedan eller, om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt, och du är bosatt i Kalifornien kan du kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services i Department of Consumer Affairs skriftligen på 400 "R" Street, Sacramento, Kalifornien 95814 eller per telefon på 1-916-445-1254.

   Krigler
   • 1 West 58th Street
   • New York, NY 10019

   E-post: Allmänna frågor i vårt KONTAKTFORMULÄR

   Krigler
   • Unter den Linden 77
   • Tyskland, 10117 Berlin

   E-post: Allmänna frågor i vårt KONTAKTFORMULÄR