Integritetspolicy

Viktig anmärkning angående databehandling i samband med Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om det ansvariga organet för databehandlingen som sker via denna webbplats har sin bas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, utförs den tillhörande Google Analytics-databehandlingen av Google LLC. Google Ireland Limited och Google LLC. kommer hädanefter att kallas "Google".

Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som sparas på webbplatsbesökarens dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera deras användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien (inklusive den trunkerade IP-adressen) om användningen av webbplatsen kommer normalt att överföras till och lagras av Google.

Google Analytics används uteslutande med tillägget "_anonymizeIp ()" på denna webbplats. Detta tillägg säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom trunkering och utesluter en direkt personlig referens. Via denna förlängning trunkerar Google webbplatsbesökarens IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella situationer kommer webbplatsbesökarens fullständiga IP-adress att överföras till Googles servrar i USA och trunkeras där. IP-adressen som tillhandahålls av webbplatsbesökarens webbläsare när han använder Google Analytics kommer inte att slås samman av Google med annan data från Google.

På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda informationen som samlas in för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster till webbplatsoperatören (art. 6) (1)(f) GDPR). Det legitima intresset av databehandling ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas på ett adekvat sätt genom pseudonymisering av deras data.

Google LLC. erbjuder en garanti för att upprätthålla en adekvat dataskyddsnivå på grundval av europeiska standardavtalsklausuler. Den data som skickas och länkas till Google Analytics-cookies, t.ex. användar-ID eller reklam-ID raderas automatiskt efter 50 månader. Radering av data vars lagringsperiod har uppnåtts sker automatiskt en gång i månaden.

Webbplatsbesökaren kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Webbplatsbesökaren kan också hindra Google från att samla in information (inklusive deras IP-adress) via cookies och bearbeta denna information genom att ladda ner denna webbläsarplugin och installera den:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Webbplatsbesökaren kan förhindra datainsamling via Google Analytics på denna webbplats genom att klicka  här. En "Opt-out Cookie" ska sedan tillämpas som ska förhindra framtida insamling av webbplatsbesökarnas data när de besöker denna webbplats.

Ytterligare information om databehandling och användning av Google, inställningar och avaktiveringsmöjligheter finns i Googles sekretesspolicy ( https://policies.google.com/privacy) samt i Googles annonsinställningar ( https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Vi använder reCAPTCHA-tjänsten som tillhandahålls av Google LLC (Google) för att skydda dina bidrag via inlämningsformulär på internet på den här webbplatsen. Denna plugin kontrollerar om du är en person för att förhindra att vissa webbplatsfunktioner (missbrukas) av spambots (särskilt kommentarer). Denna plugin-fråga inkluderar sändning av IP-adressen och eventuellt annan data som krävs av Google för Googles reCAPTCHA-tjänst. För detta ändamål kommer din input att kommuniceras till och användas av Google. Din IP-adress har dock tidigare trunkerats av Google inom EU-medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är som sådan anonymiserad. Endast i undantagsfall överförs en fullständig IP-adress till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av denna tjänst. IP-adressen som tillhandahålls av reCaptcha från din webbläsare ska inte slås samman med någon annan data från Google.
Denna datainsamling är föremål för dataskyddsbestämmelserna från Google (Google Inc.). För mer information om Googles sekretesspolicy, besök:  https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Genom att använda reCAPTCHA-tjänsten samtycker du till behandling av data om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.